facebook

Pierwsza wizyta

Pierwsza wizyta w gabinecie Dentista.pl rozpoczyna się od założenia karty pacjenta. Pacjent zostanie poproszony o podanie informacji dotyczących danych osobowych takich, jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania, telefon kontaktowy oraz numer pesel.

Ankieta

Wypełnianie ankiet o stanie zdrowia oraz badanie diagnostyczne jest zasadne przy ustalaniu przez lekarza dokładnych, następnych kroków postępowania, zgodnych z planem leczenia, W przypadku planowanych zabiegów chirurgicznych, wskazane będzie wypełnienie zgody na zabieg oraz formularza rozmowy wyjaśniającej celowość zabiegu, ewentualne powikłania oraz zalecenia przed- i pozabiegowe.

Badanie

Następnie, lekarz dentysta przeprowadzi badanie Państwa zębów oraz mięśni, związanych ze stawami skroniowo – żuchwowymi oraz – samych stawów. Jeśli będzie taka potrzeba, lekarz, na miejscu, wykona zdjęcie RTG zębów. W przypadku konieczności wykonania szerszej diagnostyki, otrzymają Państwo skierowanie na zdjęcie Panoramiczne, Cefalometryczne lub Tomografię Komputerową. Lekarz, w trakcie badania, będzie wykorzystywał także kamerę wewnątrzustną, aby w ten sposób, na bieżąco informować pacjenta o konieczności podjęcie leczenia danego zęba. W trakcie diagnostyki stawów skroniowo – żuchwowych, lekarz korzystał będzie także z urządzenia usg Doppler oraz – słuchawek lekarskich. Po tak przeprowadzonej wizycie, pacjent otrzyma szczegółowy plan leczenia.

Plan leczenia

Plan leczenia jest tak samo istotny, jak projekt domu, który chcemy zbudować. Przygotowując się do rekonstrukcji uśmiechu lub, po prostu, do wyleczenia zębów dotkniętych próchnicą, potrzebny jest dobry plan. W przypadku, gdy lekarz, wspólnie z Państwem, zaplanuje odtworzenie uśmiechu z wykorzystaniem aparatów ortodontycznych, licówek, koron, mostów czy implantów, sporządzenie szczegółowego planu leczenia rozpocznie przygotowanie, wspólnie z laboratorium protetycznym, trójwymiarowej, stworzonej z wosku, symulacji przyszłych, nowych zębów. W tym celu pobrane zostaną wyciski Państwa szczęki i żuchwy, zarejestrowany zostanie zgryz przy użyciu specjalnego rejestratora zgryzu, zwanego dalej – "łukiem twarzowym", a zaawansowana diagnostyka cyfrowa (zdjęcia radiograficzne, panoramiczne, tomografia 3D) pomoże w ocenie warunków kostnych oraz ocenie innych, ważnych struktur anatomicznych. W ten sposób powstanie model sytuacji docelowej, którą będziemy chcieli uzyskać po zakończeniu leczenia. Ten model postępowania pozwala także na przygotowanie kilku wariantów leczenia wraz, z dołączonym doń, kosztorysem. W naszym gabinecie możliwe jest realizowanie płatności za pomocą gotówki, kart płatniczych, a także, po wcześniejszym ustaleniu, za pomocą przelewu.

Pacjent, przed umówionym terminem zabiegu, podczas rozmowy z lekarzem, zapoznany zostaje z planem najbliższego leczenia oraz otrzymuje szczegółowe zalecania przed- i pozabiegowe. Zabiegi stomatologiczne takie, jak leczenie próchnicy, usuwanie zębów czy też implantacje, są całkowicie bezbolesne. Również, często na prośbę pacjentów, podajemy znieczulenie do zabiegów profilaktycznych takich, jak usunięcie kamienia poddziąsłowego. Podawane jest ono z wykorzystaniem komputerowego systemu Wand, które pozwala lekarzowi znieczulić pacjenta w sposób w pełni kontrolowany oraz skuteczny.

Umów się na konsultację przez formularz