facebook

Zabiegi implantologiczne

Zabiegi implantologiczne

Zabiegi implantologiczne w gabinecie Dentista.pl przeprowadza lekarz dentysta - implantolog Maciej Marcinowski który specjalizuje się w tej dziedzinie stomatologii. Każdy zabieg poprzedza badanie pacjenta, obejmujące nie tylko zęby, ale także stawy skroniowo – żuchwowe oraz mięśnie związane z narządem żucia. Wywiady: ogólnomedyczny oraz stomatologiczny pozwalają właściwie przygotować pacjenta do leczenia.

Sporządzenie szczegółowego planu leczenia rozpoczyna się od przygotowania, wspólnie z laboratorium protetycznym, trójwymiarowej symulacji przyszłych, nowych zębów. Zaawansowana diagnostyka cyfrowa pomaga w ocenie warunków kostnych oraz ocenie innych ważnych struktur anatomicznych. Pozwala także na przygotowanie kilku wariantów leczenia wraz z dołączonym do nich kosztorysem.

Plan najbliższego leczenia

Pacjent przed umówionym terminem zabiegu, podczas rozmowy z lekarzem, zostaje zapoznany z planem najbliższego leczenia oraz otrzymuje szczegółowe zalecania przed- i po zabiegowe. Zabieg implantacji jest całkowicie bezbolesny. Wystarczy zastosowanie miejscowego znieczulenia, takiego samego, jak przy klasycznym leczeniu stomatologicznym. Podawane jest ono z wykorzystaniem komputerowego systemu Wand, który pozwala lekarzowi znieczulić pacjenta w sposób w pełni kontrolowany oraz skuteczny. Specjalne lupy oraz wysokiej mocy lampa czołowa, wykorzystywana przez implantologa w trakcie zabiegu, pomagają w precyzyjnym przeprowadzeniu zabiegu implantacji.

Czas gojenia implantu

Czas gojenia implantu w przypadku żuchwy wynosi 3 miesiące a w przypadku szczęki – od 4 do 6 miesięcy. Czas ten może ulec wydłużeniu w momencie, gdy przeprowadzane są dodatkowe zabiegi regeneracyjne. Dzięki wykorzystaniu nowych technologii takich, jak piezochirurgia oraz ciągłemu doskonaleniu swoich umiejętności, lekarz implantolog Maciej Marcinowski wraz z lekarzami współpracującymi może zaoferować swoim pacjentom przeprowadzenie zaawansowanych zabiegów implantologicznych, pozwalających przywrócić komfort życia, także pacjentom wiele lat użytkującym protezy. Jeśli tylko istnieje taka możliwość, pacjent zaopatrywany jest w tymczasowe, niewyjmowane uzupełnienie protetyczne. Opcjonalnym jest też natychmiastowe i trwałe zamocowanie nowych zębów, z wykorzystaniem implantów tymczasowych lub implantów ostatecznyc, posiadających w momencie zabiegu bardzo dobrą stabilizację.

Gojenie dziąsła wokół implantu

Kolejnym etapem leczenia implantologicznego jest gojenie dziąsła wokół implantu. Trwa ono około miesiąca i jest niezbędne, aby przygotować je do osadzenia korony ceramicznej, wiernie odtwarzającej wcześniej utracony ząb. W ciągu tych wizyt następuje także dobranie koloru przyszłej korony a jej wykonanie może być oparte o zaawansowane systemy skanowania oraz frezowania, powoli wypierające tradycyjne technologie. Implant jest objęty 10-letnią gwarancją a w przypadku korony protetycznej wynosi ona 5 lat. Unikalna karta, dołączona do implantu, zawierająca system kodowy, stanowi niejako paszpor,t pozwalający w autoryzowanych gabinetach na całym świecie uzyskać wsparcie, jeśli takowe byłoby potrzebne. Zaufanie, jakim obdarzają nas nasi pacjenci, wynika, między innymi, z faktu stosowania tylko markowych systemów implantologicznych oraz biomateriałów.

Dr n. med. Maciej Marcinowski – lekarz implantolog.

Umów się na konsultację przez formularz